• Punjab desi 2 dant bachra hai qurbani k lye tayyar hai
  • bht hi masoom hai
  • active and healthy mashaAllah
  • gulshan e maymar
  • Whatsapp and call
  • 03343093043
  • qeemat me thori bht riyat hojayegi zyada nhi. . . munasib hi likhay hain