• dining table used hai.
  • lekn neat and clean hai.
  • solid wooden ka bana hai.
  • palai ya shisahm nai hai.